Kan du huske, da du var ung? Måske sådan en 17-18-19 år? Og muligvis læste Kierkegaard og Camus og diskuterede med venner og lærere om, hvad livets mening var? Om der var en Gud, hvis der var, om der så var flere, om mennesker grundlæggende er onde eller gode? Og om alle menneskeliv er lige meget værd og om et menneske er lig sine handlinger eller bare har en værdi i sig selv og den slags? Det kan jeg. (Altså ikke da du var, men da jeg var ;-)) Og lige præcis den appetit på livets store spørgsmål og lysten til at se sit eget liv i et større perspektiv formår Svend Brinkmann at vække med sin bog ”Ståsteder”.

Filosofisk name- og idé-dropping

Svend Brinkmann har valgt ti ståsteder – Det gode, Værdigheden, Løftet, Selvet, Sandheden, Ansvaret, Kærligheden, Tilgivelsen, Friheden og Døden. Han forklarer hvert ståsted med filosoffer, forfattere og tænkere, han synes passer til formålet og sætter de ti begreber i relation til tendenser i vores tid. Det går stærkt og det nærmer sig filosofisk name- og idé-dropping. Omvendt er det forfriskende, at han bare gør det.

Bogen er eklektisk, frit fabulerende, og giver ingen håndfaste svar på, hvordan man skal leve sit liv. Derimod giver den en række ledetråde, man kan vælge at følge: Som f.eks. at holde hvad man lover, at sætte viden over følelser og ikke at måle alt, man vælger at foretage sig, ud fra om det kan betale sig.

Du skal gøre det gode

Om bogens formål, eller øvelse, som han selv kalder det. skriver Brinkmann: Det er ”at hente ti livsfilosofiske grundtemaer frem med en ambition om at formulere ståsteder for en anti-instrumentalistisk tænkning.” Ståsteder, ud fra hvilke, man ”kan ane konturerne af en filosofisk antropologi. Det vil sige en grundlæggende lære om mennesket, der portrætterer mennesket som et forbundet, forpligtet væsen, der dannes i mødet med de andre og noget andet end sig selv.”, skriver han.

Brinkmann tager således et velartikuleret opgør med den “noget-for-noget” og “what’s-in-it-for-me”-tankegang, der gennemsyrer samtidens politiske debatter og vores arbejdsliv. Og som sniger sig ind i vores personlige relationer. Han insisterer på, at der er noget, som er universelt godt og noget, der er universelt sandt. Og at alt her i tilværelsen ikke skal måles ud fra, om det føles rigtigt eller om det kan betale sig.

Inspiration til at læse videre og tænke sig om

Ståsteder giver masser af inspiration til at læse mere og videre. F.eks. har jeg aldrig læst Iris Murdoch, hvilket bogen har givet lyst til. Ligesom jeg længe godt har vidst, at Hannah Arendt var pensum, hvis man vil ha’ mere kærlighed og klogskab  og mindre dumhed og krig her i verden.

Ståsteder motiverer også til at reflektere over, hvorfor man tænker, som man gør. Et velment puf til at vriste sig fri af automatpilot-tankerne. Nogle af de spørgsmål, jeg selv går og tumler med, efter at ha’ læst bogen, er:

  • Hvad er min helt konkret min pligt
  • Hvilke ting gør jeg helt for deres egen skyld, fordi de er rigtige/gode uden at tænke på deres nytteværdi
  • Gør jeg nok for fællesskabet eller prioriterer jeg mit eget velbefindende for højt
  • Hvordan kan man gøre verden bedre, når man ikke kan holde politik ud
  • Hvordan får vi indført en ordentlig samtale om tilværelsens store spørgsmål i det offentlige rum/i medierne?

Læs Ståsteder for dens egen skyld

Ståsteder er også et opgør med det postfaktuelle samfunds apologeter og deres leflen for det totalitære og et klart forsvar for oplysning og dannelse. Lige her ville man ønske, at bogen blev uddelt som klassesæt i Folketinget og rundt om i regions- og kommunalbestyrelserne. Måske skulle det være en del af vores politiker-“dannelse”, at man som politiker gør rede for, hvor man står i forhold til f.eks. frihed, sandhed og ansvar?

Tilbage til dig, kære læser: Hvis du er intellektuelt anlagt, hvis du vil ha vækket din appetit på livets store spørgsmål, genopdage lysten til at se dit eget liv i et større perspektiv og har mod på at tage dine værdier op til revision og hvis du savner modgift til samtidens alt-dominerende instrumentalisering er det bare ned i boghandlen og købe et eksemplar af Ståsteder. Hov! Du kan jo også vælge at læse den, bare for at læse den. For dens egen skyld. Fordi det er godt. Også selvom du ikke lige umiddelbart kan bruge det til noget.

Svend Brinkmann: Ståsteder – 10 gamle ideer til en ny verden udkommer i dag, den 29. august 2016,  på forlaget Gyldendal Business

Læs også min anmeldelse af Svend Brinkmanns Stå Fast, som udkom i 2014.