Den havde du nok ikke set komme, hva? At et indremissionsk træhoved fra Stauning skulle blive en af landets dagsordensættende kommunikatører? Altså ud over at have en toppost i samfundet, nu som landbrugets maskot og minister.

Som kommunikatør er Esben Lunde Larsen en mester i vende verden på hovedet ved hjælp af sit særlige nysprog. Et begreb, som stammer fra George Orwells roman-dystopi ‘1984’. Her er ”newspeak” et værktøj, den totalitære stat bruger til at hjernevaske borgerne med.

Alt er vendt på hovedet
Esben Lunde Larsens nysproglige greb består i at vende det hele på hovedet og at male sort til hvidt. Det handler om at udradere plads til nuancer og gøre alt til en kamp mellem det gode og det onde; Gud og Djævlen om man vil. En taktik, der går smukt hånd i hånd med mediernes opskruede tempo og behov for simple forklaringer og gode one-liners – se bare, hvordan det kører for Trump i USA.

Esben Lunde Larsens verdensbillede er sort/hvidt – her kæmper fornuften overfor tyranniet. Men polerne er vendt om, så dét vi normalt opfatter som godt, dæmoniseres og nedgøres og dét, vi normalt opfatter som ondt, er det gode og det ægte.

Modstanderne er tyranner
I et debatindlæg fra 2006 (Der er langt fra Venstre til Dansk Folkeparti, Kristeligt Dagblad, 18.10.2006), skriver Esben Lunde Larsen bl.a. ”Tankegangen, der ligger bag Grundlovens tilblivelse, er, at alle mennesker er født lige, og at de derfor også bør have lige andel i ledelsen af landet og i landets goder. Forståelsen af ligeværd, som den blev formuleret i naturretten i 1700-tallet, udviklede sig til et politisk program: liberalisme. Liberalismen troede på en idealstat, hvor al magt udgik fra borgerne, og hvor fornuften ville sejre over tyranniet. Desværre var virkeligheden en anden, og mangt en kupmager havde vist, at fornuft ikke havde forrang for tyranniet. ”

Det vilde er så, at dét Esben Lunde i sin samtid definerer som tyranniet er mennesker, der mener, at dét at acceptere homoseksualitet er en del af billetten til at lede et moderne demokrati og mennesker, der – i øvrigt på et videnskabeligt grundlag – mener, at naturen ikke kan holde til mere kvælstofudledning.

Tyranni-tricket er ikke nyt
Han tager helt enkelt ordet tyranni og sætter det på sine modstanderes sag. I tilfældet ”miljøtyranni” gøres landbruget til de gode, hvis frihed Esben kæmper for – i kamp mod de onde miljøforkæmpere, der vil stække friheden.

Begrebet tyranni er virkelig voldsomt. Tyranvælde bekrives i ordbogen som grusom og undertrykkende magtudøvelse; det at have herredømmet over noget. (denstoredanske.dk) Ved at dæmonisere modparten på denne måde og trække fronterne så hårdt op, lukker han desuden muligheden for en konstruktiv dialog. For tyranner, dem behøver man ikke gå i dialog med, vel?

Teknikken er ikke ny. Se f.eks. citatet her, som stammer fra et debatindlæg af Esben Lunde Larsen i Berlingske Tidende fra oktober 2004:

Man kan være enig eller uenig med Buttiglione [kommisær, som mener at homoseksualitet er en synd), men at tvinge ham af posten, fordi han ytrer sig om et religiøst betinget standpunkt, der ikke lige falder i de Radikales eller socialisternes smag, det er da netop at bombe basale menneskerettigheder som ytringsfriheden tilbage til Middelalderen.

Endnu en gang har vi set de Radikales værdirelativisme, der tydeligt bærer præg af fine ord, men som omsat i handling er meningstyranni, hvor der kun er plads til tolerance, men ikke ægte frisind.

Her bliver det helt logiske krav om, at EU-kommissærer skal stå på mål for EU’s værdier, til et meningstyranni som ifølge Esben vil ”bombe (..) ytringsfriheden tilbage til Middelalderen”’.

Hvilket jo i virkeligheden er dér vi havner, hvis religiøst formørkede mennesker får for meget magt.

Vær på vagt!
Så vær på vagt, det er farligt, det nysprog. Og det skal have kvalificeret modspil, særligt i medierne. For bagom den næsten underholdende venden-alting-på-hovedet-retorik ligger en ”vision” om, at vi kan skrue tiden tilbage; en vision båret af værdier, som er uforenlige med dét, de fleste forstår ved frisind, tolerance og videnskab.

Dét fandme uhyggeligt, du!

 

Share Button