Ville det ikke være en god idé at danske medier deklarerer deres artikler og indslag om folkeskolen?  I hvert fald i en måneds tid? Så slipper vi for at bekymre os om, i hvor høj grad den journalistiske dækning af reformen er spin-styret og formet af professionelle kommunikations- og pressestrategier.

Heldigvis har jeg voksne børn. Så jeg slipper for selv at lægge børn og bekymringer til udfaldet af folkeskolereformen og det styrker immuniteten over for både lærerforeningsorkestrerede skræmmekampagner og undervisningsministerielle skønmalerier. Men, jeg slipper ikke for at tage stilling og her kan medierne jo være en indgang til at blive klogere.

Folkeskolen er altid godt nyhedsstof

Det vælter da også med reformartikler, hvilket er helt forståeligt, da emnet lever op til næsten samtlige nyhedskriterier:

– det er aktuelt, især lige nu, hvor børnene begynder i skolen igen efter sommerferien
– det er væsentligt, for samfundsudviklingen hænger nøje sammen med befolkningens uddannelsesniveau
– der er konflikt, så det basker, både mellem lærerne og deres arbejdsgivere, mellem slapperne og strammerne, og hvad der ellers er af forældre-fraktioner i befolkningen og mellem de politiske ståsteder på uddannelsesområdet
– der er masser af identifikationsmuligheder, både for forældre og lærere, men også for os alle os andre, da vi jo alle har gået i skole, mere eller mindre.

De sidste nyhedskriterium, nemlig det sensationelle, ligger det lidt tungt med, selvom lærerforeningsformanden gør sit, når han skaber en storm af Bondo-bashing på de sociale medier ved at kombinere festival, fadøl og fatale tweets.

Hvem vil have os til at mene hvad?

Men, tilbage til pointen: deklarationen. Jeg er muligvis erhvervsskadet, men jeg kan ikke læse nogen historier om folkeskolen disse dage uden at tænke ”hvem har solgt dén ind?”. Jeg sidder hele tiden med følelsen af, at alle reportager, indslag, artikler osv. er partsindlæg, og i stedet for at forholde mig til indholdet, bruger jeg energi på at gennemskue, hvem afsenderen præcist er og hvad de vil have mig til at mene. Både de politiske partier og deres uddannelsespolitiske ordførere, Kommunernes Landsforening, Skole og Forældre, pædagogernes fagforening, Danmarks Lærerforening, diverse forskere og eksperter, professionelle debattører, Niels Egelund og mange flere ønsker at koble sig på dækningen af reformen med lige netop deres budskab. Og alle har de deres egen dagsorden og vil have mig over på deres side.

Derfor er min bøn til de danske medier: fra nu af og indtil den reform er masseret ind i systemet, vil I så ikke yde den service at deklarere jeres artikler? Så vi læsere kan se, hvordan historien er blevet til, dvs.:

– Hvordan og hvorfor har I valgt jeres cases og vinkler?

– Hvor har I jeres tal, rapporter og undersøgelser fra – og har I selv opsøgt dem?

– Hvilke organisationer, talsmænd/kvinder, politikere, forskere, eksperter og mediepersonligheder osv. har I selv  kontaktet og hvem har kontaktet jer?

Det vil gøre det mere interessant for os læsere at se, hvem der gerne vil have os til at mene hvad. Det vil gøre det nemmere at sortere spin-støjen fra og danne vores egen mening. Og det vil afdramatisere den krig om at få ret, der lige nu udspiller sig i medierne, mens forældre, lærere og børn derude skal have en hverdag til at fungere.

Share Button